Contributie en betaalwijze

Contributiebedragen

De contributie wordt na aanmelding iedere maand rond de 25e via automatische incasso geïnd. De eerste lessen zijn dus gratis! De contributiebedragen zijn gebaseerd op 12 maanden. De contributiebetaling zal daarom ook in de vakanties doorgaan.

Nieuwe leden betalen bij hun toetreding als lid € 5,00 inschrijfgeld.

In onderstaande tabel vindt u de contributiebedragen per maand. Naast de contributie wordt er een verplichte afdracht (bondscontributie) aan de landelijke koepel voor gymnastiekverenigingen KNGU in rekening gebracht. Dit bedrag wordt ook per maand geïncasseerd.

Lesuren per weekLeden t/m 16 jaarLeden v.a. 17 jaar
Bondscontributie € 2,00 € 2,45
1 uur € 10,00 € 12,50
1,5 uur € 12,50 € 15,50
2 uur* € 15,00 € 18,75
2,5 uur € 17,50 € 21,75
3 uur € 20,00 € 25,00
3,5 uur € 22,50 € 28,00
4 uur € 25,00 € 31,25
4,5 uur € 27,50 € 34,25
5 uur € 30,00 € 37,50
5,5 uur € 32,50 € 40,50
6 uur € 35,00 € 43,75
6,5 uur € 37,50 € 46,75

*Aanvulling voorbereidingsgroep € 6,00

Contributieachterstand

Als de contributie via de automatische incasso door saldotekort niet te innen is, loopt u contributieachterstand op. Aarzel niet, neem dan direct contact op met de penningmeesters. Uw zaak wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Bij een contributieachterstand van 6 maanden volgt er een tijdelijke uitsluiting van de lessen, totdat de achterstand voldaan is en de lopende maanden voldaan worden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Gezinnen waar te weinig geld is voor de betaling van de contributie, kunnen een aanvraag doen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd betaalt het Jeugdfonds de contributie en de eventuele benodigde spullen. Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ voor meer informatie hierover.