Rechten en plichten

Lidmaatschap

Proefles

U kunt altijd eerst een proefles volgen, tenzij er sprake is van een wachtlijst of aanmeldingsstop bij een lesvorm.

Inschrijven

Bij de 2e proefles zult u aanmeldingsformulier van de leiding ontvangen. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden. Op de volgende lesdag levert u het aanmeldingsformulier in bij de leiding.

Digitaal inschrijven is helaas niet mogelijk omdat we uw handtekening nodig hebben. Voor de verzekering is het verder van belang dat u z.s.m. ingeschreven staat in onze ledenadministratie en dat de gegevens kloppen.

Let op: Wanneer u of uw kind zich aanmeldt bij de vereniging, gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met de aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten. Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door, totdat dit schriftelijk bij de ledenadministrateur opgezegd wordt.

Opzeggen

Het lidmaatschap beëindigen kan enkel schriftelijk bij de ledenadministrateur. Opzegformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding. Ook kunt u het middels een brief of e-mailbericht beëindigen o.v.v. de volledige naam, adresgegevens, groep, oefentijd, naam leiding en eventuele reden van opzegging.

Mondeling opzeggen bij de leiding is niet mogelijk, in verband met de grootte van de vereniging!

De leiding kan en mag uw opzegging dus niet mondeling aannemen. Als u de leiding op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen het lidmaatschap te beëindigen, dan moet u altijd alsnog de ledenadministratie inlichten.

U kunt uw opzegging mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief naar:

Randy Uijt de Haag
J.I. Sandersestraat 85
4388 ED Oost-Souburg

De ledenadministratie zal uw opzegging altijd binnen enkele weken (meestal sneller) bevestigen, indien mogelijk per mail en anders per post. Bewaar een kopie van uw brief of mail en gebruik deze als u geen bevestiging van uw opzegging ontvangt.

Wijziging gegevens

Verhuizen, ander e-mailadres of telefoonnummer? Bent u recent verhuisd, heeft u een nieuw e-mailadres of een nieuw telefoonnummer? In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U zult begrijpen dat het voor ons namelijk van groot belang is dat wij deze gegevens goed in onze ledenadministratie hebben staan.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. DIOS aanvaart geen aansprakelijkheid ten opzichte van letsel, ongeval tijdens of ten gevolge van de activiteit en verlies of diefstal van eigendommen.

Bij toetreding geeft u toestemming tot het plaatsen van foto- en videomateriaal op de DIOS-media en/of foldermateriaal.

Gedragsregels

Onze vereniging vindt het heel belangrijk dat haar leden kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat. Om dit te bereiken hanteren wij een aantal basisregels waaraan iedereen zich binnen DIOS dient te houden:

  1. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn ongeacht geslacht, geaardheid , afkomst of ras.

  2. Wij gaan met elkaar om zonder enige vorm van agressie, grove taal, geweld of (seksuele) intimidatie.

  3. Wij pesten niet.

  4. Wij respecteren de eigendommen van anderen.

  5. Wij zorgen er samen voor dat sporten plezierig en ontspannend is.

Leidinggevenden en assistenten krijgen binnen onze vereniging volop de mogelijkheden om scholing te volgen binnen de KNGU, zodat er bevoegde leiding voor de groepen staat. Bovendien coachen gecertificeerde leidinggevenden de jongere leiding en assistenten. Veiligheid staat bij DIOS hoog in het vaandel. Voor alle leiding wordt een VOG verklaring aangevraagd.

Contributie en betaalwijze

Wijze van betaling

U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat u, uw zoon of dochter lid wordt. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van de maand, dan start afschrijving van de contributie in de eerstvolgende maand.

Inbegrepen in de contributie is een verplichte jaarlijkse afdracht aan de landelijke koepel voor gymnastiekverenigingen KNGU. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 12 maanden. De contributiebetaling dient daarom ook in de vakanties door te gaan.

Voor vragen omtrent uw contributiebetaling kunt u contact opnemen met Lia Machgeels via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0118-462423.

De contributie wordt maandelijks per verenigingslid afgeschreven d.m.v. automatische incasso. Voor deze incasso heeft ieder lid (of ouder/verzorger) een machtiging aan c.g.v. DIOS verstrekt. De machtiging stopt automatisch na de beëindiging van het lidmaatschap van DIOS.

Indien er bezwaren zijn tegen automatische incasso van de bankrekening, dan kan dat aangegeven worden op het registratie/aanmeldformulier. In dat geval is het lid, zoals besloten op de ledenvergadering, verplicht om de contributie voor het gehele jaar in één keer vooruit te betalen. Bij bezwaar ontvangen deze leden jaarlijks in juli een nota welke voor aanvang van het seizoen moet zijn voldaan.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen bij hun toetreding als lid € 5,00 inschrijfgeld.

De contributiebedragen zijn weergegeven in deze tabel.

Contributieachterstand

Als u de contributie niet kunt voldoen, loopt u contributieachterstand op en wordt het steeds moeilijker om aan deze betalingsverplichting te voldoen. Aarzel dan niet, neem dan direct contact op met Lia Machgeels. Uw zaak wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Lia Machgeels
Dijkstraat 40
4388 CL Oost-Souburg
Tel: 0118-462423
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij een contributieachterstand van 6 maanden zal er een tijdelijke uitsluiting van de lessen volgen, totdat de achterstand voldaan is en de lopende maanden voldaan worden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur als u hiervoor in aanmerking komt.
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Vertrouwenspersoon

Ria Borgs is door het bestuur aangesteld als vertrouwenspersoon. U kunt bij haar terecht voor vragen en opmerkingen omtrent het gedrag van leden en leidinggevenden. Ria is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0118-413292.