Rechten en plichten

Lidmaatschap

Proefles

U kunt altijd eerst een proefles volgen, tenzij er sprake is van een wachtlijst of aanmeldingsstop bij een lesvorm.

Inschrijven

Bij de 2e proefles zult u aanmeldingsformulier van de leiding ontvangen. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden. Op de volgende lesdag levert u het aanmeldingsformulier in bij de leiding.

Digitaal inschrijven is helaas niet mogelijk omdat we uw handtekening nodig hebben. Voor de verzekering is het verder van belang dat u z.s.m. ingeschreven staat in onze ledenadministratie en dat de gegevens kloppen.

Let op: Wanneer u of uw kind zich aanmeldt bij de vereniging, gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met de aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten. Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door, totdat dit schriftelijk bij de ledenadministrateur opgezegd wordt.

Opzeggen

U kunt het lidmaatschap alleen opzeggen via een e-mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef hierbij de volledige naam, adresgegevens, groep en oefentijd, naam leiding en de eventuele reden van opzegging door.

Mondeling opzeggen bij de leiding is niet mogelijk, in verband met de grootte van de vereniging!

De leiding kan en mag uw opzegging dus niet mondeling aannemen. Als u de leiding op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen het lidmaatschap te beƫindigen, dan moet u altijd alsnog de ledenadministratie inlichten.

Na opzegging ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van de ledenadministrateur. Bewaar deze bevestiging en neem contact op wanneer u geen bevestiging heeft ontvangen. De automatische incasso wordt na uitschrijving direct stopgezet.

Wijziging gegevens

Verhuizen, ander e-mailadres of telefoonnummer? Bent u recent verhuisd, heeft u een nieuw e-mailadres of een nieuw telefoonnummer? In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U zult begrijpen dat het voor ons namelijk van groot belang is dat wij deze gegevens goed in onze ledenadministratie hebben staan.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. DIOS aanvaart geen aansprakelijkheid ten opzichte van letsel, ongeval tijdens of ten gevolge van de activiteit en verlies of diefstal van eigendommen.

Bij toetreding geeft u toestemming tot het plaatsen van foto- en videomateriaal op de DIOS-media en/of foldermateriaal.

Gedragsregels

Onze vereniging vindt het heel belangrijk dat haar leden kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat. Om dit te bereiken hanteren wij een aantal basisregels waaraan iedereen zich binnen DIOS dient te houden:

  1. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn ongeacht geslacht, geaardheid , afkomst of ras.

  2. Wij gaan met elkaar om zonder enige vorm van agressie, grove taal, geweld of (seksuele) intimidatie.

  3. Wij pesten niet.

  4. Wij respecteren de eigendommen van anderen.

  5. Wij zorgen er samen voor dat sporten plezierig en ontspannend is.

Leidinggevenden en assistenten krijgen binnen onze vereniging volop de mogelijkheden om scholing te volgen binnen de KNGU, zodat er bevoegde leiding voor de groepen staat. Bovendien coachen gecertificeerde leidinggevenden de jongere leiding en assistenten. Veiligheid staat bij DIOS hoog in het vaandel. Voor alle leiding wordt een VOG verklaring aangevraagd.

Contributie en betaalwijze

U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat u, uw zoon of dochter lid wordt. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van de maand, dan start afschrijving van de contributie in de eerstvolgende maand. Meer informatie over de contributie vindt u op deze pagina.