Informatie Jeugdsportfonds

SPELREGELS JEUGDSPORTFONDS

 

• Een aanvraag kan alleen via zeeland.jeugdsportfonds.nll Alleen een erkende intermediair kan een aanvraag doen.

Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen! (zie www.zeeland.jeugdsportfonds.nl voor Zeeuwse intermediairs)

 

• Het fonds is voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar.

 

• Het Jeugdsportfonds keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandniveau en andere

financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. (maximaal inkomen 110% van het sociaal minimum)

 

• De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de

ouder(s) en of verzorgers. Het is de verantwoordelijkheid van de intermediair om de inkomenssituatie te toetsen.

 

• De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal €225 per jaar.

 

• Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de sportvereniging.

 

• Bijdragen voor sportkleding en andere attributen worden uitgekeerd in de vorm van sportwaardebonnen die in te leveren zijn bij

aangesloten sportwinkels of sportvereniging.

 

• Voor bepaalde (dure) sporten worden geen waardebonnen uitgekeerd, zoals paardrijden, vecht- en verdedigingssporten, judo enz.

Voor andere sporten is het een vast bedrag.

 

• De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening, waarbij het uitgangspunt is dat de sporten NOC*NSF aangesloten

moeten zijn en er sprake is van sport in groepsverband. De volgende activiteiten worden in Zeeland niet vergoed:

  • fitness, tenzij er sprake is van een traject onder medische begeleiding, zoals bij overgewicht. (doktersverklaring noodzakelijk)
  • dansactiviteiten, stijldansen, streetdance, aerobic en spinning (cultuur).
  • scouting (cultuur)
  • leszwemactiviteiten wanneer er mogelijkheden zijn om via het reguliere onderwijs het zwemdiploma te behalen.

 

• De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging,

waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

 

• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 

• Ieder jaar moet er in de zomervakantie een nieuwe aanvraag worden gedaan.

 

• Het is niet mogelijk om tussentijds te wisselen van sport.

 

• Het is niet mogelijk om meerdere sporten tegelijkertijd aan te vragen.

 

• Het Jeugdsportfonds bevestigd altijd een goedgekeurde aanvraag per post. Indien een kind sport zonder of voordat er een

goedkeuringsbrief is ontvangen, dan zijn de kosten voor de ouder.

 

• Indien u als ouder of verzorger vragen heeft over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met uw intermediair.

 

• Het is alleen mogelijk een aanvraag te doen als de gemeente waar het kind woonachtig is, is aangesloten bij het Jeugdsportfonds.

In bepaalde gemeenten gelden specifieke spelregels. De aangesloten gemeenten en specifieke spelregels treft u hieronder aan.

 

• Het bestuur van het Jeugdsportfonds Zeeland is ten alle tijde gerechtigd een aanvraag op individuele gronden af- danwel goed te

keuren.

 

Meer informatie over het Jeugdsportfonds: www.zeeland.jeugdsportfonds.nl of zeeland@jeugdsportfonds.nl