Lidmaatschap

Chr. Sportvereniging DIOS

Oost-Souburg

LIDMAATSCHAP

 

 

PROEFLES

U kunt altijd eerst een proefles volgen, tenzij er sprake is van een wachtlijst of aanmeldingsstop bij een lesvorm.

 

INSCHRIJVEN

Wilt u daarna lid worden, dan kunt u een aanmeldingsformulier aan de leiding vragen. Het aanmeldingsformulier dient volledig

ingevuld te worden. Op de volgende lesdag levert u het aanmeldingsformulier in bij de leiding.

Digitaal inschrijven is helaas niet mogelijk omdat we uw handtekening nodig hebben. Voor de verzekering is het verder van belang

dat u zsm ingeschreven staat in onze ledenadministratie en dat de gegevens kloppen.

 

Let op: Wanneer u of uw kind zich aanmeldt bij de vereniging, gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van ons reglement dat is toegevoegd aan het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door, totdat dit schriftelijk bij de penningmeester opgezegd wordt.

 

OPZEGGEN

Het lidmaatschap beëindigen kan enkel schriftelijk bij de penningmeester.

Opzegformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding.

Ook kunt u het middels een brief of e-mailbericht beëindigen o.v.v. de volledige naam, adresgegevens, groep, oefentijd, naam leiding

en eventuele reden van opzegging.

 

 

MONDELING OPZEGGEN BIJ DE LEIDING IS NIET MOGELIJK, IN VERBAND MET DE GROOTTE VAN DE VERENIGING!!

De leiding kan en mag uw opzegging dus niet mondeling aannemen. Als u de leiding op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen

het lidmaatschap te beëindigen, dan moet u altijd alsnog de ledenadministratie inlichten.

U kunt uw opzegging mailen naar randy_uijtdehaag@hotmail.com of per brief naar:

Randy UijtdeHaag

J.I. Sandersestraat 85

4388 ED Oost-Souburg

De ledenadministratie zal uw opzegging altijd binnen enkele weken (meestal sneller) bevestigen, indien mogelijk per mail en anders

per post. Bewaar een kopie van uw brief of mail en gebruik deze als u geen bevestiging van uw opzegging ontvangt.

 

 

WIJZIGING GEGEVENS

Verhuizen, ander e-mailadres of telefoonnummer? Bent u recent verhuisd, heeft u een nieuw e-mailadres of een nieuw telefoonnummer? In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan: randy_uijtdehaag@hotmail.com.

U zult begrijpen dat het voor ons namelijk van groot belang is dat wij deze gegevens goed in onze ledenadministratie hebben staan.

 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN EN BETAALWIJZE

Hier vindt u alle informatie

 

 

WAT TE DOEN BIJ CONTRIBUTIEACHTERSTAND

Als u de contributie niet betaalt, loopt u contributieachterstand op en wordt het steeds moeilijker om aan deze betalingsverplichting te voldoen. Aarzel dan niet, neem dan direct contact met ons op. Uw zaak wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

 

Bij een contributieachterstand van 6 maanden zal er een tijdelijke uitsluiting van de lessen volgen, totdat de achterstand voldaan is en de lopende maanden voldaan worden.

 

JEUGDSPORTFONDS

Ook in seizoen 2014-2015 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds.